Hafan

Parc Carafanau Tyn y Coed

Llanrug, Eryri, Gogledd Cymru


‘What is this life if full of care,
We have no time to stand and stare’
                                  

W.H.Davies

Parc Carafanau Tyn y Coed

Llanrug, Eryri, Gogledd Cymru

Dolbadarn castle

‘What is this life if full of care,
We have no time to stand and stare’
W.H.Davies

Croeso

Ym mharc Carafanau Tyn y Coed, ein nod yw rhoi cyfle i chi ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd ac ymlacio yn nhawelwch ein parc. Rydym yn ymfalchio roi croeso cynnes Cymreig.

Rydym wedi ein lleoli yn Llanrug, ar gyrion Eryri, ac rydym yn cynnig lleoliad tawel, cyfeillgar a theulol mewn awyrgylch gwledig.

Cynigwn safle carafanau gwyliau perchnogion yn unig gyda safleoedd ar gyfer carafanau symudol sydd yn rhoi ychydig o naws ecscliwif yma.

Mae gan Ogledd Cymru lawer i’w gynnig,  o brydferthwch y mynyddoedd i lawr at lonyddwch y môr, ac yn sicr mae lleoliad y parc yn berffaith i brofi hyn i gyd .

Newyddion diweddaraf

Safle ar gael

Mae gennym safle gwag braf yn barod am garafan statig newydd o’ch dewis chwi.

Diffibriliwr wedi’i osod yn Nhyn y Coed

Rydym wedi gosod diffibriliwr ym Mharc Carafanau Tyn y Coed er budd ein gwesteion. Mae wedi’i leoli yn yr ystafell olchi dillad.

(GWERTHWYD) Carafan sefydlog ar werth

Carafan sefydlog hyfryd 2019 Carnaby Ashdale ar werth.